Organizatia Ecologista Neguvernamentala
Mare Nostrum

Str. George Enescu nr. 32
900692 Constanta
O.P. 3 C.P. 308
Tel: 40 241 612422
40 241 407432

Email:office@marenostrum.ro
Web: www.marenostrum.ro
Constanţa verdeŞtim că dezvoltarea oraşului implică folosirea resurselor naturale sau umane şi atragerea investitorilor pentru desfăşurarea unor afaceri profitabile în zonă, dar Constanţa nu poate deveni un oraş prosper, european fără a se ţine cont şi de latura ecologică a dezvoltării urbane.

Ştim că democraţia românească oferă posibilitatea cetăţenilor de a contribui prin iniţiative legislative la nivelul Consililor Locale de soluţionare a problemelor localităţii. Pentru a fi promovat, proiectul de hotarâre trebuie să fie susţinut de 5% dintre cetăţenii cu drept de vot (pentru Constanţa, acest număr este în jur de 14.000).

Ştim că toţii constănţenii îşi doresc un oraş mai curat şi mai verde pentru noi şi pentru copiii noştri.


De aceea, noi, ecologiştii din organizaţia Mare Nostrum, preocupaţi de soarta spaţiilor verzi dorim să promovăm proiectul de hotărâre "CONSTANŢA VERDE" în faţa Consiliu Local Municipal. Proiectul se referă la creşterea suprafeţei de spaţiu verde, reamenajarea spaţiilor distruse şi compensarea suprafeţelor verzi distruse prin amenajarea de parcuri în alte zone din oraş uşor accesibile. Semnând pentru "CONSTANŢA VERDE" contribuiţi şi dumneavostră la transformarea cartierului cenuşiu în care locuiţi într-unul mai verde.

Proiectul de hotărâre "CONSTANŢA VERDE" va asigura ca spaţiul verde din apropierea locuinţei să fie al dumneavoastră şi al copiilor dumneavoastră aşa cum v-il doriţi:


FOARTE ACCESIBIL - oricând puteţi lua o gură de aer curat pentru a vă limpezi gândurile

LOC DE JOACĂ SIGUR PENTRU COPII - copiii dumneavoastră se vor putea juca în mai mare siguranţă în apropierea zonei în care locuiţi

LOC DE ODIHNĂ ŞI SOCIALIZARE - un spaţiu public corect amenajat şi întreţinut strânge oameni, oferind un spaţiu de întâlniri sociale speciale, desfăşurarea diferitelor evenimente culturale

LOC DE PRACTICAT SPORTURI - recunoaştem rolul spaţiilor verzi pentru ajutarea oamenilor de a deveni activi fizic, pentru însănătoşire şi pentru a creşte starea de sănătate generală

REFUGIU ÎN NATURĂ - spaţiile verzi ne dau posibilitatea de a fi mai aproape de natură


Proiectul "CONSTANŢA VERDE", sprijinit de 14000 de constănţeni cu drept de vot va asigura:

Amenajarea de noi spaţii verzi în cartierele în care locuiţi şi întreţinerea corespunzătoare a celor deja existente
Spaţiile verzi corespunzător amenajate sunt esenţiale pentru un cartier unde oamenii doresc să locuiască, să muncească, să se relaxeze sau să investească. Recunoaştem faptul că parcurile sunt importante atât pentru sănătatea noastră dar şi pentru economia locală. În acest sens, iniţiativa cetăţenească promovează ideea ca spaţiile verzi ale Constanţei să devină o prioritate a adminstraţiei publice locale. Spaţiile verzi se deteriorează rapid dacă nu sunt bine întreţinute de aceea ele au nevoie de fonduri mai bine gestionate. Pentru că zonele verzi ale Constanţei au fost create la diferite momente ale dezvoltării oraşului, în ton cu cerinţele perioadei istorice, azi, când reamenjăm sau creem noi spaţii publice trebuie să implicăm arhitecţi, urbanişti cu abilităţi deosebite pentru a avea locuri publice de care să se bucure oamenii, să-le respecte şi să devină o sursă de inspiraţie pentru alte oraşe.

Transparenţa modului de cheltuire a fondurilor pentru întreţinerea spaţiilor verzi
Aleile şi băncile cu aspect atractiv, locuri de joacă accesibile, evenimente culturale şi artistice dorim să devină elemente prioritare în amenajarea spaţiilor verzi din Constanţa, nu elemente opţionale ce pot fi tăiate uşor din buget. De aceea, propunem ca la finalul fiecărui an, pe site-ul Primăriei să fie publicat un raport detaliat privind modul de cheltuire al fondurilor pentru gospodărirea spaţiilor verzi din Constanţa.

Implicarea cetăţenilor oraşului în luarea deciziilor legate de planificarea spaţiilor verzi
Constanţenii, prin asociaţiile de proprietari vor putea participa la toate dezbaterile privind luarea deciziilor legate de planurile urbanistice care duc la modificarea spaţiilor verzi din oraş. Încurajăm comunitatea să contribuie la îmbunătăţirea mediului urban, să conlucrăm pentru a îmbunătăţi spaţiile noastre publice şi astfel să îmbunătăţim calitatea vieţii fiecărui constănţean. Dacă aşteptăm de la altcineva să facă ceva pentru noi, atunci nimic nu se va mai schimba şi multe din spaţiile nostre verzi de relaxare se vor distruge şi le va scădea atractivitatea.

Încurajăm soluţiile ce dau mai mare valoare spaţiilor verzi
Tendinţa generală este de uniformizare, lipsind caracterul de unicitate a amenajării spaţiului verde. Diversitatea şi ingeniozitatea soluţiilor de planificare a spaţiilor verzi poate atrage turişti dornici de relaxare într-un cadru verde. Locurile de joacă pentru copii sunt în majoritate foarte monotone încât copiii preferă alte jocuri mai atractive pentru ei dar poate mai periculoase.
www.marenostrum.ro © 2004 Mare Nostrum Romania